Kanalizace

Venkovní i domovní kanalizace, kanalizační přípojky

  • splašková kanalizace 
  • odvod dešťové vody 

 

Provádíme zkoušky těsnosti kanalizace.